De verschillen tussen arbeidsmediaton en andere vormen van conflictoplossingen

Arbeidsmediator is een conflictbemiddelingsvorm in. Hierbij staat een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator – ‘mediation’ betekent letterlijk ‘bemiddelen’ in het Engels) centraal die met de betrokken partijen in het arbeidsconflict in gesprek gaat. Het streven is simpel: het vinden van een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Stap je naar de rechter? Dan ben je afhankelijk van het oordeel dat de rechter velt. Tijdens de gerechtelijke procedure gaan de partijen niet meer met elkaar in gesprek. Dat is bij arbeidsmediation van Dearbeidsmediators.nl wel anders: de partijen gaan samen aan de slag om een oplossing te vinden.

Op eigen kracht tot een oplossing komen
Het fraaie van arbeidsmediation is dat de partijen gestimuleerd worden om eigen kracht een oplossing te vinden waar iedereen zich in kan vinden. Zolang de partijen zich goed uiten en de mediator goed begeleidt, kan het eigenlijk niet zo zijn dat werkgever of werknemer zich sterk benadeeld voelt door de uitspraak. Arbeidsmediation heeft alleen zin als de partijen ook echt bereid zijn met elkaar aan tafel te gaan. Is dat niet het geval? Dan is mediation zinloos.

Mediation ten opzichte van bemiddeling
Bemiddeling is grotendeels een ongestructureerd proces, terwijl mediation aan strenge regels is onderworpen. Deze zijn ondergebracht in gedragsregels en formele reglementen. Een bemiddelaar is met name bezig met het overbruggen van standpunten. De mediator doet dat ook, maar focust daarnaast op achterliggende (soms verborgen) belangen. Een bemiddelaar zal eerder druk uitoefenen, terwijl de mediator focust op het gesprek gaande houden. Bovendien zal de bemiddelaar een voorstel doet dat de partijen kunnen accepteren of verwerpen. De mediator helpt de partijen zelf een oplossing formuleren die bij hen past.

Mediation ten opzichte van gerechtelijke procedure
Stap je naar de rechter? Dan heb je geen zeggenschap over de oplossing, zo simpel is het. Bij mediation bepaal je samen de oplossing. Dit kan ook een persoonlijke en out-of-the-box oplossing zijn. Bij een gerechtelijke procedure ligt de focus op plichten, wetten en regels, bij mediation op achterliggende belangen. De oplossing is bij mediation ook op de toekomst gericht, niet op verleden en heden, zoals bij de rechter. Bij mediation heb je een veel grotere mate van privacy: zowel het conflict als de oplossing blijven bij de partijen, bij de rechter is alles openbaar. Een ander groot verschil is dat een mediator goedkoper is dan de rechter inschakelen.

Voordelen arbeidsmediation
Arbeidsmediation is goedkoper en sneller dan procederen. Je bespaart hoge juridische kosten en houdt invloed op de uiteindelijke uitkomst. Ook kunnen beide partijen de opgebouwde werkrelatie positief afsluiten. Er is geen duidelijke ‘winnaar’ of ‘verliezer’. Communicatieproblemen worden opgelost, waardoor er geen blijvend haat of nijd is.