Welke stappen onderneem je bij een nen2767 normering?

nen2767-cursus

Je ziet het overal om ons heen, infrastructuur en bebouwing. Om veilig gebruik te kunnen maken van infrastructuur en bebouwing is het belangrijk dat de conditie van de betreffende objecten in orde is en in orde blijft. De nen 2767 normering is een methode dat de technische gesteldheid van een object in kaart brengt. Interesse in een nen2767 cursus?

 

Wat houdt een nen2767 normering precies in?

Als je het hebt over een nen2767 normering dan wordt de technische gesteldheid en wat de mogelijke gebreken zijn in kaart gebracht. Deze normering biedt kaders aan waarin de fysieke kwaliteiten van installatie- en bouwdelen van infrastructuur en bebouwing op een uniforme en objectieve wijze kan worden beoordeeld. Zo’n normering is een sturend instrument en in het rapport worden de technische conclusies beschreven. Er worden in deze normering overigens geen maatregelen of vervolgstappen beschreven. De resultaten van de meting van de nen2767 kunnen dienen als input van vervolgprocessen.

 

Hoe gaat een nen2767 normering in z’n werk?

De inspectie van een nen2767 normering is non destructief en een visuele meting waarbij technische gebreken worden geregistreerd van een bouw gedeelte. Het wordt bepaald op basis van een lijst met gebreken. De ernst en de omvang van ieder gebrek wordt bepaald. De ernst van gebrek wordt bepaald op drie niveaus. Het gaat om ernstig gebrek, serieus gebrek en gering gebrek. Bij een ernstig gebrek wordt er afbreuk veroorzaakt aan het bouwdeel zoals bijvoorbeeld houtrot. Bij een serieus gebrek wordt er degradatie veroorzaakt aan het bouwdeel zoals erosie. En bij gering gebrek is er geen afbreuk aan de functionaliteit van het bouwdeel zoals bijvoorbeeld verkleuring.

 

Wat levert een nen2767 meting op?

De uitkomsten van een nen2767 meting bieden je een waardevolle input om vervolgstappen te ondernemen zoals onderhoudscontracten, instandhoudingsplannen, meerjarenonderhoudsplannen, risicoanalyses en het budgetteren van onderhoud. Daarom is het aan te raden om bij je bebouwing en infrastructuur altijd een nen2767 meting uit te voeren. Als beheerder van bebouwing en infrastructuur ben je namelijk verantwoordelijk om de betreffende objecten in goede staat te houden. Dit het liefst binnen de kaders van het beschikbare budget en degradatie. Heb je een goed inzicht in de staat van de objecten dan kun je betere onderbouwde keuzes maken over de instandhouding. Genoeg reden om een nen2767 meting uit te voeren.